ฝ่ายงานข่าวสารและวัฒนธรรม

2018/8/8

ฝ่ายงานของแผนกข่าวสารและวัฒนธรรม

ฝ่ายงานข่าวสารและวัฒนธรรม:    culture@tm.mofa.go.jp

รายละเอียดข้อมูลการติดต่อเพิ่มเติม (ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์) สามารถดูได้ ที่นี่
ฝ่ายงานข่าวสารและวัฒนธรรม ดำเนินงานที่สำคัญดังต่อไปนี้