ข้อมูลสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

2023/12/25
 • ที่อยู่ : ห้อง 104-107 อาคารแอร์พอร์ต บิซิเนส พาร์ก

  90 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

 • เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ 9 จังหวัดภาคเหนือ
  เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่และอุตรดิตถ์
 • ช่องทางการติดต่อ :

  โทรศัพท์ : 052-012500
  โทรสาร (ส่วนกลาง): 052-012505
              (ฝ่ายงานกงสุล): 052-012515
  อีเมล์ :
  ฝ่ายงานกงสุล:    consular@tm.mofa.go.jp
  ฝ่ายงานความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ:    kusanone@tm.mofa.go.jp
  ฝ่ายงานข่าวสารและวัฒนธรรม:    culture@tm.mofa.go.jp

 • เฟสบุ๊คสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
 • รายชื่อและประวัติกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
 • แผนที่
 • เวลาทำการของแผนกกงสุล   วันจันทร์ - วันศุกร์
  ช่วงเช้า ช่วงบ่าย
งานบริการติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ เวลา 08:30 น.-12:00 น. เวลา 13:00 น.-16:30 น.
งานบริการด้านใบรับรองและหนังสือเดินทางญี่ปุ่นทางเคาน์เตอร์ เวลา 08:30 น.-12:00 น.
(ยื่นเรื่อง)
เวลา 13:30 น.-16:30 น. (รับเอกสาร/หนังสือเดินทางคืน)
งานบริการด้านวีช่าสำหรับเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น เวลา 08:30 น.-11:30 น.
(ยื่นเรื่อง)
เวลา 13:30 น.-16:30 น. (รับเอกสาร/หนังสือเดินทางคืน)