ข้อมูลสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

2021/4/21
 • ที่อยู่ : ห้อง 104-107 อาคารแอร์พอร์ต บิซิเนส พาร์ก

  90 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

 • เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ 9 จังหวัดภาคเหนือ
  เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่และอุตรดิตถ์
 • ช่องทางการติดต่อ :

  โทรศัพท์ : 052-012500
  โทรสาร (ส่วนกลาง): 052-012505
              (ฝ่ายงานกงสุล): 052-012515
  อีเมล์ :
  ฝ่ายงานกงสุล:    consular@tm.mofa.go.jp
  ฝ่ายงานความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ:    kusanone@tm.mofa.go.jp
  ฝ่ายงานข่าวสารและวัฒนธรรม:    culture@tm.mofa.go.jp

 • เฟสบุ๊คสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
 • แผนที่
 • วันเวลาเปิดทำการ (เวลาในการเปิดทำการของเคาน์เตอร์แผนกกงสุลเป็นไปตามรายละเอียดด้านล่าง)

  วันจันทร์ - วันศุกร์
  เวลา 8:30 น. – 12:00 น. และ 13:00 น. – 17:15 น.
   

  วันเวลาทำการเคาน์เตอร์แผนกกงสุล :
  วันจันทร์ - วันศุกร์
  ฝ่ายวีซ่า: ยื่นขอ เวลา 8:30 น. – 11:00 น.
              : รับหนังสือเดินทางคืน เวลา 13:30 น. – 15:00 น.
  ฝ่ายใบรับรอง/หนังสือเดินทางชาวญี่ปุ่น ฯลฯ : ยื่นเรื่อง เวลา 8:30 น. – 11:00 น.
                                                                  : รับเอกสาร/หนังสือเดินทางคืน เวลา 13:30 น. – 15:00 น.

 • วันหยุดของสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่่