กล่องแสดงความคิดเห็น

2015/8/26

แสดงความคิดเห็น

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เปิดรับฟังความคิดเห็นของท่านที่มีต่อสถานกงสุลใหญ่ฯของเรา โดยท่านสามารถเขียนแสดงความคิดเห็น พร้อมชื่อ, ที่อยู่ และ E-mail Address ของท่าน แล้วส่งมายัง E-mail Address : opinion@tm.mofa.go.jp นี้ได้โดยตรง

ทั้งนี้ เพื่อนำความคิดเห็นของท่านมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการดำเนินงานต่อไป

อนึ่ง สำหรับการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการเคาน์เตอร์แผนกกงสุล ข้อมูลการติดต่อ (ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์เป็นต้น) สามารถดูได้ ที่นี้