ฝ่ายงานกงสุล (VISA)

2016/3/18

ฝ่ายงานกงสุลดำเนินงานดังต่อไปนี้

หรืองานอื่นๆ นอกเหนือจากนี้

ข้อมูลการติดต่อ (ที่อยู่,หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น) สามารถดูได้ ที่นี่