คลิปวีดีโอเกี่ยวกับสถานภาพการพำนักใหม่ "ทักษะเฉพาะทาง" (Youtube Movie)

2021/3/26

     ขอเชิญทุกท่านรับชมคลิปวีดีโอแนะนำเกี่ยวกับสถานภาพการพำนักใหม่ "ทักษะเฉพาะทาง" (Specified Skilled Worker: SSW) ของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกำหนดขึ้นมาใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2019 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรต่างชาติที่มีความสามารถได้เข้ามาทำงานในสาขาอุตสาหกรรมบางส่วนของญี่ปุ่นในฐานะแรงงานที่พร้อมทำงานทันที

Blossom! In Japan - ตอนสาขาอาชีพที่ต้องการ -

Blossom! In Japan - ตอนการสนับสนุน -

Blossom! In Japan - ตอนทักษะฝีมือและเงินค่าจ้าง -