กิจกรรมแนะแนว “ การศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นและทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ” โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

2021/3/19

          วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม ที่ปรึกษาด้านการศึกษา สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “ การศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นและทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ” ให้กับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่4 – 5 สายศิลป์ภาษาญี่ปุ่นที่สนใจเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน