กิจกรรมแนะแนว “ การศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นและทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ” โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เชียงใหม่

2021/3/12

          วันอังคารที่ 12 มีนาคม ที่ปรึกษาด้านการศึกษาสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “ การศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นและทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่3 และ มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ 4 – 6 สายวิทย์และสายศิลป์ที่สนใจเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น ณ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เชียงใหม่