กิจกรรมแนะแนว “ การศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นและทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ” โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน

2021/3/9

          วันอังคารที่ 9 มีนาคม ที่ปรึกษาด้านการศึกษา สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “ การศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นและทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่4 – 6 สายศิลป์ที่สนใจเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน