การจัดกิจกรรม Ikebana Workshop ใน Lanna Expo 2020

2020/9/26

สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้จัด “การสาธิตการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น” หรือ อิเคะบะนะ ภายใต้ความร่วมมือจากชมรมอิเคะบะนะ เชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 26 เดือนกันยายน 2563 ภายใน Lanna Expo 2020 
 
การจัดดอกไม้ใน workshop ครั้งนี้ได้นำเอาดอกไม้ท้องถิ่นของไทยที่ออกดอกในฤดูกาลนี้ อย่าง ดอกกระเจียว มาจัดโดยใช้หลักการของ IKEBANA แบบญี่ปุ่น 
 

202009265


นาย ฮิโระซิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กล่าวว่า หากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำเอาหลักการของIKEBANA ไปถ่ายทอดหรือประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพ 
โดยเฉพาะการผลิตสินค้าหัตถกรรมต่างๆ อาจก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรคห์หรือการพัฒนาลวดลายใหม่ๆของสินค้า
ซึ่งเท่ากับว่า กิจกรรมในวันนี้ได้มีส่วนส่งเสริมวัตถุประสงค์ของงาน Lanna Expo 2020 เช่นกัน
 
นาง กนกพร พรรเทวี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ ไม่เพียงแต่เป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนไทยได้รู้จัก วัฒนธรรมญี่ปุ่นผ่านการจัดดอกไม้ 
แต่ยังเป็นการถ่ายทอดแนวคิดด้านศิลปะที่สามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมได้อีกมากมาย
 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจะได้เรียนรู้หลักการ Ikebana แล้ว ยังได้ฝึกปฏิบัติจริงอีกด้วย 

 

202009261    20200926/202009263   202009264     202009266