กงสุลญี่ปุ่นเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในโรงเรียน

2020/12/8

          เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 นายฮิซาโอะ โฮริโคชิ กงสุลประจำสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในโรงเรียน(Cultivating Sustainable Peace Culture in School)  ณ โรงเรียนบ้านสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
           โครงการดังกล่าวเป็นโครงการซึ่งริเริ่มโดยมูลนิธิศานติวัฒนธรรม และได้รับการสนับสนุนจากชมรมโรตารีระดับนานาชาติและในท้องถิ่น อาทิเช่น ชมรมโรตารีสากล ชมรมโรตารีกรุงเทพ ชมรมโรตารีInternational เป็นต้น เพื่อส่งเสริมการยุติการรังแกกันในโรงเรียน เสริมสร้างทักษะการป้องกันตนเองและทักษะการเป็นผู้นำ โดยมีแผนการดำเนินการ 3 ปี หัวใจสำคัญของโครงการคือการใช้ไอคิโด้ อันเป็นศิลปะการป้องกันตัวแบบญี่ปุ่น เสริมทักษะการป้องกันตนเอง ยุติการใช้กำลังและฝึกฝนจิตใจ
           นายโฮริโคชิ กงสุลญี่ปุ่นนั้นได้กล่าวถึงความสำคัญในการที่เด็กนักเรียนชาวไทยได้เรียนรู้หัวใจสำคัญของไอคิโด้ของญี่ปุ่น และคาดหวังให้นักเรียนที่เกิดความสนใจในประเทศญี่ปุ่น ศึกษาเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นหรือภาษาญี่ปุ่นมากขึ้นต่อไป