การเข้าเยี่ยมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

2020/11/4

              วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายฮิโระชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เข้าชมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายทีปชัย วงษ์วรศรีโรจน์ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ และ นางสาวณัฏฐา จันสุวรรณกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมทั้งคณะครูสอนภาษาญี่ปุ่นให้การต้อนรับ  โดยโรงเรียนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ ได้เปิดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายมากว่า 10 ปี ในโอกาสนี้นายฮิโระชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นได้พูดคุยกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4และ5 โดยใช้ภาษาญี่ปุ่นอีกด้วย