การเข้าเยี่ยมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่

2020/10/19

วันที่ 19 ตุลาคม นายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่
โดยมีนายวีระ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมทั้งตัวแทนอาจารย์และนักเรียนให้การต้อนรับ โดยโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ได้เปิดการสอนภาษาญี่ปุ่นมากว่า 25 ปี มี
การเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่มัทสึโมะโตะได้เข้าร่วมการเรียนการสอนเรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับสถานที่
พร้อมทั้งได้รับการพาชมสถานที่ต่างๆในโรงเรียนจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 และอาจาร์ยผู้สอนภาษาญี่ปุ่น