กิจกรรมแนะแนว “ การศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นและทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ” โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เชียงใหม่

2021/2/25

          วันที่ 25 กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “ การศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นและทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่4-6สายวิทย์และสายศิลป์ที่สนใจเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น และได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนวิชาภาษาญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ณ โรงเรียนเรยีนาเชลี วิทยาลัย เชียงใหม่