กิจกรรมแนะแนว “ การศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นและทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ” โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม เชียงใหม่

2021/2/23

          วันที่ 23 กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “ การศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นและทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่4-6สายวิทย์และสายศิลป์ที่สนใจเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น ณ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม เชียงใหม่