กิจกรรมแนะแนว “การศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นและทุนรัฐบาลญี่ปุ่น” โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่

2021/2/16

          วันที่ 16 กุมภาพันธ์ เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “ การศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นและทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่1-3 และ มัธยมศึกษาตอนปลายปีที่4-6สายวิทย์และสายศิลป์ที่สนใจเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น ณ โรงเรียนนวมิทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่