กิจกรรมออกบูธ “การศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นและทุนรัฐบาลญี่ปุ่น” มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่

2021/2/10

          วันที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมออกบูธในกิจกรรม “ Nihonsai and Open house ” ที่จัดขึ้นโดยสาขาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ  บูธสถานกงสุลได้ให้ข้อมูลกับนักศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น . ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น และ การท่องเที่ยวญี่ปุ่น โดยในงาน มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากมาย อาทิเช่น การจัดดอกไม้อิเคบานะ  พิธีชงชา  บูธถ่ายรูปกับชุดยูกาตะ การทำเครื่องรางญี่ปุ่น และกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย