กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นเข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

2021/3/17

          วันที่ 17 มีนาคม นายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เข้าพบเพื่อแนะนำตัวกับรศ.ดร. ชาตรี มณีโกศล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯได้กล่าวแสดงขอบคุณทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ต่อความสำเร็จในการสอนภาษาญี่ปุ่นและงานกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการพัฒนาให้ภาษาญี่ปุ่นแพร่หลายยิ่งขึ้นต่อไปในภาคเหนือของไทย ขณะที่ทางรศ.ดร. ชาตรี มณีโกศล อธิการบดีฯได้กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยต่างๆของญี่ปุ่น อีกทั้งยินดีให้ความร่วมมือกับสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ สืบไป