การเข้าพบกับนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

2020/10/26

        

              

             วันที่ 26 เดือนตุลาคม 2563 นาย ฮิโระชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เข้าพบกับ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เพื่อแนะนำโครงการความร่วมมือแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์หรือโครงการ คุ.ซะ.โนะ.เนะ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆในจังหวัดแพร่