การเข้าเยี่ยมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่

2020/10/26

        

               วันที่ 26 เดือนตุลาคม 2563 นายฮิโระชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณนครเชียงใหม่ เข้าชมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ และได้พูดคุยกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ภาษาญี่ปุ่น ซึ่งโรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่นั้น ได้มีการเปิดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นทั้งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย