ร่วมออกบูธในงานกิจกรรม “วัฒนธรรมญี่ปุ่นเทศกาลทานะบะตะและเทศกาลชมจันทร์” โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่

2020/10/15
          วันที่ 15 ตุลาคม เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษาได้เข้าร่วมออกบูธให้ข้อมูลเรื่องการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นและทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ในงานวัฒนธรรมญี่ปุ่นเทศกาลทานะบะตะและเทศกาลชมจันทร์ ที่จัดขึ้นโดยนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่น โรงเรียรนวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่