ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการ Koyori Project 2020

2020/10/9
写真(1)
写真(2)

      (วันที่ 9 ตุลาคม) นายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการและจำหน่ายสินค้า Koyori Project 2020 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่
ซึ่งเป้าหมายของKoyori Project คือการพัฒนาคุณภาพของสินค้าหัตถกรรมของภาคเหนือของไทย โดยนำเอาผลิตภัณฑ์ OTOP ของญี่ปุนเป็นแนวทาง และมีผู้เชี่ยวชาญ

ทั้งชาวญี่ปุ่นและนานาชาติร่วมให้คำแนะนำด้านการออกแบบ เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าและเพิ่มรายได้ของคนในท้องถิ่นต่อไป

写真(3)
写真(4)