กิจกรรมบรรยาย “การศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นและทุนรัฐบาลญี่ปุ่น” โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

2020/10/12
               วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “การศึกษาต่อประเทศญี่ปุุ่นและทุนรัฐบาลญี่ปุ่น” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 สายวิทย์และสายศิลป์ที่สนใจเรียนต่อประเทสญี่ปุ่น ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย