กิจกรรมบรรยาย “การศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นและทุนรัฐบาลญี่ปุ่น” โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

2020/10/26
              วันที่ 26 ตุลาคม เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ “การศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นและทุนรัฐบาลญี่ปุ่น” ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 สายวิทย์และสายศิลป์ที่สนใจเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น ณ โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม