ภารกิจกงสุลใหญ่ฯก่อนหน้านี้

2020/8/27

ภารกิจกงสุลใหญ่ฯก่อนหน้านี้

ร่วมพิธีมอบเงินบริจาคแก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย(2020.8.24)
เยี่ยมชมสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยพะเยา(2020.8.21)
ร่วมพิธีเปิดสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพะเยา(2020.8.21)
ร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรม KOYORI(2020.8.15)
ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสรณ์สถานผู้เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2ที่จังหวัดเชียงใหม่(2020.8.15)
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง(2020.8.12)
ร่วมพิธีเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว We Love Chiang Mai Super privilege(2020.8.12)
เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(2020.8.6)
พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว(2020.7.28)
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ ร่วมงานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น(2020.2.27)
การจัดงานวันชาติญี่ปุ่น(2020.2.21)
การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 15(2020.2.15)
กิจกรรมการบรรยายพิเศษและการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น(2020.2.13)
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จัดโดยหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่(2020.2.9)
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ ร่วมงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ(2020.2.8)
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ ร่วมพิธีเปิดสวนสาธารณะหนองบวกหาด(2020.2.7)
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ ร่วมงานเทิดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ(2020.2.5)
กิจกรรมการบรรยายพิเศษและการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น(2020.2.4)
กิจกรรมบรรยาย “การศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น”(2020.2.3)
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ เยี่ยมชมสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยพะเยา(2020.1.20)
สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ จัดงานเลี้ยงปีใหม่(2020.1.17)
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง(2020.1.7)
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร(2019.12.5)
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ ร่วมพิธีเปิดงานออกแบบเชียงใหม่(2019.11.30)
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ ร่วมพิธีเปิดงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน(2019.11.29)
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ เข้าพบผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5(2019.11.28)
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงของโรงพยาบาลกรุงเทพฯ เชียงใหม่(2019.11.27)
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ ร่วมพิธีเปิดงานถ่ายทอดวัฒนธรรมและวิถีชีวิตล้านนา(2019.11.27)
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาจากหอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ครั้งที่11(2019.11.23)
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์(2019.11.22)
เยี่ยมชมอนุสรณ์สถานมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่นและสักการะอนุสรณ์สถานทหารญี่ปุ่นในอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน(2019.11.15)
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน(2019.11.14)
ร่วมขบวนรถกระทงของสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ ในเทศกาลลอยกระทงเชียงใหม่(2019.11.12)
ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่(2019.11.10)
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการท่านใหม่ของจังหวัดลำพูน(2019.10.21)
ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9(2019.10.13)
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการท่านใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่(2019.10.11)
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย(2019.10.9)
ร่วมพิธีเปิดงานแสดงสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์OTOP 6จังหวัดภาคเหนือ(2019.9.27)
เข้าพบผู้บัญชาการ กองพลทหารราบที่ 7(2019.9.26)
ร่วมงานสัมมนา Otagai Forum ครั้งที่18(2019.9.10)
เข้าพบอธิบดีผู้พิพากษาภาค5(2019.9.6)
พิธีเปิดงานมหกรรมสุขภาพ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(2019.9.6)
เข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้(2019.9.3)
เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่(2019.9.3)
เข้าพบรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่(2019.8.28)
งาน 100 ปีชาตกาล คุณหญิง หม่อมศรีนวล ณ เชียงใหม่(2019.8.25)
ร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562(2019.8.24)
พิธีเปิดงาน Doraemon Roadshow 2019(2019.8.24)
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน(2019.8.23)
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ เข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่(2019.8.22)
จัดฉายภาพยนตร์ “Abduction – The Megumi Yokota Story” และเสวนาวิชาการในหัวข้อ "Megumi Yokota and Anocha Panjoy - Silent stories of Abduction ASEAN should know"(2019.8.21)
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ เข้าพบผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่(2019.8.20)
ร่วมพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(2019.8.18)
จัดบริการงานกงสุลสัญจรในจังหวัดเชียงราย(2019.8.17)
ร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมของโครงการ Koyori(2019.8.16)
ร่วมเปิดงาน Japan Week ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่(2019.8.16)
ร่วมพิธีบวงสรวงอนุสรณ์สถานทหารญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่(2019.8.15)
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง(2019.8.13)
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ ร่วมพิธีเปิดศูนย์วิเทศสัมพันธ์และส่งเสริมการศึกษาต่อของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(2019.8.8)
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ที่จัดโดยจังหวัดเชียงใหม่(2019.7.30)
คณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา(2019.7.25)
สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่จัดงานเลี้ยงแนะนำตัว นายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น(2019.7.24)
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะผู้บัณชาการตำรวจภูธรภาค5(2019.7.23)
นิทรรศการญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่(2019.7.22)
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(2019.7.9)
สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นร่วมออกบูธในงาน Lanna Expo2019(2019.7.8)
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นเข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(2019.7.5)
การเข้าพบเพื่อแนะนำตัวกับบุคคลสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่(2019.6.26)
กงสุลใหญ่ญี่ปุ่นฯ ร่วมพิธีมอบรางวัล Chiang Mai Spa Awards ครั้งที่1(2019.6.26)
ร่วมพิธีเคารพและรำลึกถึงทหารญี่ปุ่นที่เสียชีวิตในสนามรบบนเส้นทางระหว่างไทย-พม่า และพิธีมอบทุนการศึกษา ที่จัดโดยมูลนิธิเอะโตะ(2019.6.20)
เยี่ยมชมโครงการของ JICA ที่สนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม(2019.6.17)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดการแข่งขันเบสบอล "Chiang Mai Baseball League 2019"(2019.6.11)
นิทรรศการ "Japanese Design Today 100"(2019.6.10)
การประกวดภาพถ่ายระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครั้งที่ 6(2019.6.3)