เปิดรับสมัครสอบ EJU ครั้งที่ 2/2018

【ประชาสัมพันธ์】
 
เปิดรับสมัครสอบ EJU ครั้งที่ 2/2018
 
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ 2561
สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
 
         
          การสอบ EJU เป็นการสอบสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและอุดมศึกษาอื่นๆ (เช่นวิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค) ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นและความรู้พื้นฐานทางวิชาการ เป็นการสอบที่จัดขึ้นเพื่อทดแทนการสอบเข้าสถาบันการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นรูปแบบเก่าที่กำหนดให้มี “การสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น (JLPT)” ควบคู่กับ “การสอบมาตรฐานสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติทุนส่วนตัว (私費外国人留学生統一試験)” (เลิกจัดสอบไปเมื่อปี 2001)การสอบ EJU จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2002 ทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่น โดยจัดสอบปีละ 2 ครั้ง
 
รายละเอียดการสมัคร
เปิดรับสมัคร : ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม – 27 กรกฎาคม 2561
สอบ :  วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561
สถานที่รับสมัคร :
เลือกสนามสอบเชียงใหม่
     1.
สมาคมนักเรียนเก่าประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ
         รายละเอียด  👉  http://www.ojsatn.com/    
เลือกสนามสอบกรุงเทพ

     1. สมาคมนักเรียนเก่าประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ญ.) ทั้ง 3 สาขา
         (สมัครได้ทั้งเสาร์-อาทิตย์และทางไปรษณีย์)
         รายละเอียด  👉  https://goo.gl/ixHK7H
     2. ออฟฟิศ JASSO สุขุมวิทอโศก ตึกเสริมมิตรชั้น 10 (เว้นเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
         รายละเอียด  👉  https://www.jeic-bangkok.org/