การแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น “130th Anniversary of Japan-Thailand Diplomatic Relations” Logo Competition

2016/7/15
ในปีพ.ศ. 2560 จะเป็นโอกาสครบรอบ 130 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและญี่ปุ่น จึงจะมี การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเฉลิมฉลองวาระสำคัญนี้ และเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันประกวดตราสัญลักษณ์ ซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองโอกาสดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขัน ดังนี้

The year 2017 will mark the 130th anniversary of the establishment of Japan-Thailand diplomatic relations. Series of events are being planned to commemorate this milestone as well as to deepen the existing positive relationship between the two countries. We are inviting submissions from the public to design a logo to commemorate the aforementioned event. The details of this competition are as follows:

แบบฟอร์มใบสมัคร (Entry Form)
รายละเอียดเงื่อนไขในการรับสมัคร (ไทย)
Application Details (English)