โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2020/11/13

พิธีส่งมอบอาคารหอพักภายใต้  “โครงการก่อสร้างอาคารหอพักเรียนโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย”  ซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์  (หรือโครงการคุซะโนะเนะ) ได้ถูกจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยมี นายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นผู้มอบ และนายวิชัย ส่องแสงผู้อำนวยการโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษาเป็นผู้รับมอบ รวมถึง นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีนี้

 

kusanone saroit1


โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย และให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กชาวไทยภูเขามานานกว่า 60 ปี ซึ่งนักเรียนจำนวนมากมีข้อจำกัดด้านการเงินจึงไม่สามารถเช่าที่พักอาศัยหรืออพาร์ตเมนต์ได้ ส่งผลให้นักเรียนจำนวนไม่น้อยจำเป็นต้องยุติการเรียน ดังนั้นหอพักของโรงเรียนจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก
 
แต่หอพักนักเรียนชายที่ใช้งานมานานกว่า 60 ปีนั้นมีสภาพชำรุดทรุดโทรม เด็กนักเรียนต้องอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ แผ่นดินไหวขนาด 6.3 ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงราย เมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ที่ผานมา ทำให้สภาพของหอพักหลังนี้ยิ่งทรุดโทรมมากขึ้น 
 

 

kusanone saroit2      kusanone saroit3      kusanone saroit4


ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณมูลค่า 8,611,600 บาท(29,451,672 เยน) แก่โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา เพื่อก่อสร้างหอพักนักเรียนชาย จนเสร็จสมบูรณ์เป็นอาคาร 3 ชั้น 1 หลัง (ประกอบด้วย ห้องพักนักเรียน 10 ห้อง, สุขา, ห้องตู้ล๊อกเกอร์, ห้องซักล้าง และห้องพักครูผู้ดูแลหอ) ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษามีหอพักที่เหมาะแก่การพักอาศัยอย่างปลอดภัยและสะดวกสบาย
 
รัฐบาลญี่ปุ่นยังคงให้การสนับสนุนและช่วยเหลือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค ผ่านโครงการคุซะโนะเนะต่อไป


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่                             
โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (คุซะโนะเนะ)
โทรศัพท์: 052-012-500 โทรสาร: 052-012-505  Email : kusanone@tm.mofa.go.jp