โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์
รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบการบริการทางการแพทย์สำหรับประชาชนในอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย

2021/3/8

รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบการบริการทางการแพทย์สำหรับประชาชน ในอำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ หรือโครงการคุซะโนะเนะ ซึ่งได้จัดพิธีลงนามความตกลงระหว่าง นายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ กับนายกิติพัฒน์ ลาชโรจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงแก่น ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 ที่สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

 

kusanone wiangkaen1


โรงพยาบาลเวียงแก่นมีหน้าที่สําคัญในการให้บริการทางด้านการแพทย์ในระดับชุมชน แต่ในปัจจุบันโรงพยาบาลเวียงแก่นกำลังประสบปัญหาการขาดแคลนรถพยาบาลตลอดจนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทั้งๆที่ในพื้นที่มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นบ่อยครั้ง แต่รถพยาบาลที่มีสภาพเหมาะสมต่อการใช้งานกลับมีเพียงแค่คันเดียวเท่านั้น นอกจากนั้นเป็นรถพยาบาลที่เก่าและเสี่ยงต่อการชำรุด หรือไม่ก็เป็นรถที่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นระบบการขนส่งที่ไม่มีเสถียรภาพอย่างมาก ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีอีกประเด็นคือ ปัจจุบันโรงพยาบาลเวียงแก่นมีความต้องการด้านสูตินารีเวชสูง แต่ยังขาดแคลนเครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับตรวจทารกในครรภ์ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการตรวจครรภ์ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ
 

 

kusanone wiangkaen2      kusanone wiangkaen3      


จากสถานการณ์ดังกล่าว ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้มีมติให้การสนับสนุนด้านงบประมาณแก่โรงพยาบาลเวียงแก่นเป็นมูลค่า 3,014,000 บาท เพื่อจัดซื้อรถพยาบาล 1 คัน เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง 1 เครื่อง และเครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด 1 เครื่อง  รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสนับสนุนในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยให้ประชาชนอำเภอเวียงแก่นสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้มากยิ่งขึ้นและช่วยพัฒนาระบบการบริการทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


รัฐบาลญี่ปุ่นยังคงให้การสนับสนุนและช่วยเหลือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค ผ่านโครงการคุซะโนะเนะต่อไป


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (คุซะโนะเนะ)
โทรศัพท์ 052-012-500  โทรสาร 052-012-505     อีเมล์  kusanone@tm.mofa.go.jp