การกลับเข้าประเทศญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติที่มีสถานภาพการพำนักอาศัยระยะยาว

2021/1/11

     ชาวต่างชาติที่มีสถานภาพการพำนักอาศัยระยะยาว และมี Re-entry Permit (รวมถึง Special Re-entry Permit) ที่ได้เดินทางออกจากประเทศญี่ปุ่นไปไม่ว่าเมื่อไหร่ก็ตาม ในการเดินทางกลับเข้าประเทศญี่ปุ่นนั้น หาก Re-entry Permit ยังมีอายุอยู่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ไม่จำเป็นต้องยื่นขอ “หนังสือรับรองเพื่อขอกลับประเทศสำหรับผู้มี Re-entry Permit”

     นอกจากนี้ ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นทุกท่าน จำเป็นต้องมี "ใบรับรองผลตรวจเชื้อโควิด-19 ที่มีผลออกมาเป็นลบ" ซึ่งจะต้องดำเนินการตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง และจะต้องได้รับการตรวจคัดกรองโควิด-19 อีกครั้งเมื่อเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว (เริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 0 นาฬิกาตามเวลาญี่ปุ่น)