ประกาศสำคัญเกี่ยวกับมาตรการควบคุมวีซ่าเพื่อเข้มงวดการเข้าออกช่องทางพรมแดนเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

2020/3/30

     เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ทางรัฐบาลญี่ปุ่น ได้ออกมาตรการเข้มงวดการเข้าออกช่องทางพรมแดนเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1. วีซ่าแบบ single และ multiple ที่มีอายุการใช้งานอยู่ รวมถึงวีซ่านักการทูต และข้าราชการที่ออกโดย สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น สถานกงสุลใหญ่ และสถานกงสุลญี่ปุ่น ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (หมายเหตุ), สาธารณรัฐสิงคโปร์, ราชอาณาจักรไทย, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์, เนอการาบรูไนดารุซซาลาม, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม, มาเลเซีย, รัฐอิสราเอล, รัฐกาตาร์, ราชอาณาจักรบาห์เรน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ภายใน 27 มีนาคม 2563 จะถูกยกเลิกชั่วคราว
หมายเหตุ: รวมถึงตราประทับของ “ใบรับรองลงทะเบียนยกเว้นการขอวีซ่า”

2. ประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า ได้แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (หมายเหตุ 1), สาธารณรัฐ สิงคโปร์, ราชอาณาจักรไทย, เนอการาบรูไนดารุซซาลาม, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (หมายเหตุ 2), มาเลเซีย, รัฐอิสราเอล และรัฐกาตาร์ (หมายเหตุ 2) จะถูกยกเลิกชั่วคราวเช่นกัน
หมายเหตุ 1: ระบบลงทะเบียนหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยกเว้นการขอวีซ่าให้กับชาวอินโดนีเซียจะถูกยกเลิกชั่วคราวด้วย
หมายเหตุ 2: สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางนักการทูต และข้าราชการ

3. อายุการใช้งานของ pre-clearance (คือ การยกเว้นวีซ่า) แก่บัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค (APEC) ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลญี่ปุ่น ที่ออกโดย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, สาธารณรัฐสิงคโปร์, ราชอาณาจักรไทย, สาธารณรัฐเกาหลี, สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงผู้อยู่อาศัยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์, เนอการาบรูไนดารุซซาลาม, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และมาเลเซีย จะถูกยกเลิกชั่วคราว

4. มาตรการข้อ 1, 2 และ3 จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เที่ยงคืน (00.00 น.) ตามเวลามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น ของวันที่ 28 มีนาคม 2563 จนถึง 30 เมษายน 2563 และสามารถขยายระยะเวลาออกไปได้อีก

5. นอกจากนี้ มาตรการที่ยังมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563 ที่ได้ยกเลิกชั่วคราววีซ่าญี่ปุ่นแบบ single และ multiple ที่มีอายุการใช้งานอยู่ ที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น สถานกงสุลใหญ่ ของสาธารณรัฐเกาหลี, สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมถึงเขตบริหารพิเศษฮ่องกง) และยกเลิกชั่วคราวการยกเว้นวีซ่าของสาธารณรัฐเกาหลี, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง (ทั้งผู้ถือหนังสือเดินทางเขตปกครองพิเศษ Hong Kong SAR และของนอกประเทศอังกฤษ (British National Overseas) และเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ขยายระยะเวลาออกไปจนถึง 30 เมษายน 2563

6. ในระหว่างนี้ การอนุญาตให้เข้าประเทศญี่ปุ่น สำหรับชาวต่างชาติที่มีประวัติเดินทางไป 21 ประเทศของทวีปยุโรป (หมายเหตุ) หรือที่สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ภายใน 14 วันก่อนเข้าประเทศญี่ปุ่น จะถูกปฏิเสธห้ามเข้าประเทศ ยกเว้นมีสถานการณ์พิเศษ
หมายเหตุ: สาธารณรัฐไอร์แลนด์, ราชรัฐอันดอร์รา, สาธารณรัฐอิตาลี, สาธารณรัฐเอสโตเนีย, สาธารณรัฐออสเตรีย, ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์, สมาพันธรัฐสวิส, ราชอาณาจักรสวีเดน, ราชอาณาจักรสเปน, สาธารณรัฐสโลวีเนีย, ราชอาณาจักรเดนมาร์ก, สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี, ราชอาณาจักรนอร์เวย์, นครรัฐวาติกัน, สาธารณรัฐฝรั่งเศส, ราชอาณาจักรเบลเยียม, สาธารณรัฐโปรตุเกส, สาธารณรัฐมอลตา, ราชรัฐโมนาโก, ราชรัฐลิกเตนสไตน์, ราชรัฐลักเซมเบิร์ก

7. มาตรการข้อ 6 จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เที่ยงคืน (00.00 น.) ตามเวลามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่นของวันที่ 27 มีนาคม 2563