แนวทางปฏิบัติของรัฐบาลญี่ปุ่นต่อไวรัสโควิด-19

2020/2/21

1. เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศมติคณะรัฐมนตรีเรื่องไวรัส โควิด-19 "คำสั่งคณะรัฐมนตรีว่าด้วย ไวรัสโควิด-19 เป็น โรคติดเชื้อประเภทหนึ่งตามมาตรา 34 ของกฎหมายกักกันโรค" (คำสั่งคณะรัฐมนตรีฉบับที่ 28 ของปี 2563) และ "ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบางส่วนในกฎหมายกักกันโรค" (คำสั่งคณะรัฐมนตรีฉบับที่ 29 ของปี 2563) กฎหมายกักกันโรคได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563


2. มีจุดประสงค์เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เข้ามาในประเทศญี่ปุ่นภายใต้ "คำสั่งคณะรัฐมนตรีคือ ไวรัสโควิด-19 เป็น โรคติดเชื้อประเภทหนึ่งตามมาตรา 34 ของกฎหมายกักกันโรค" (คำสั่งคณะรัฐมนตรีฉบับที่ 28 ของปี 2563) และ "ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบางส่วนในกฎหมายกักกันโรค" (คำสั่งคณะรัฐมนตรีฉบับที่ 29 ของปี 2563) กฎหมายกักกันโรคได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  มาตราการนี้สามารถกำหนดให้ใช้กฎหมายกักกันโรคเพื่อคัดกรองผู้ต้องสงสัย และผู้ติดเชื้อซึ่งยังไม่แสดงอาการที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นก็ให้ถือว่าเป็นผู้ป่วยไวรัสโควิด-19

(1) การคัดแยกผู้ป่วย
ช่วงการคัดกรองและพบผู้ติดเชื้อ ทางหัวหน้าหน่วยกักกันโรค (เจ้าหน้าที่กักกันโรค) อาจจะคัดแยกผู้ป่วยเป็นรายบุคคล (โดยส่งตัวไปยังโรงพยาบาลที่ให้การดูแลรักษา โรคติดเชื้อโดยเฉพาะ)

(2) การกักกันผู้ป่วย
หากช่วงการคัดกรองพบผู้ต้องสงสัย ทางหัวหน้าหน่วยกักกันโรค (เจ้าหน้าที่กักกันโรค) อาจจะกักกันผู้ต้องสงสัยเป็นรายบุคคล (โดยส่งตัวไปยังโรงพยาบาลที่ให้การดูแลรักษาโรคติดเชื้อโดยเฉพาะ อื่นๆ หรือกักกันในสถานที่ที่กำหนด หรือกักกันบนเรือ)