Chiang Mai World Fair 2018

ตามที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบนของไทย คณะกงสุลและผู้แทนประเทศต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดงาน Chiang Mai World Fair 2018 ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ทางสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ จึงร่วมมือกับองค์กรญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งภายในงาน ดังต่อไปนี้

1. การจัดบูธ ประกอบด้วย บูธแนะนำการท่องเที่ยวญี่ปุ่น โดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) และหน่วยงานจากจังหวัดฟุคุโอะกะ ตามด้วย บูธการศึกษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ที่องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (JASSO) และองค์กรอื่นๆ จะมาแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังมีบูธสัมผัสประสบการณ์วัฒนธรรมญี่ปุ่น ที่จะมีการสาธิตพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น การทำขนมโมจิ และการแต่งกายชุดยูกะตะพร้อมถ่ายถาพที่ระลึก รวมถึง การสาธิตการละเล่นแบบญี่ปุ่นดั่งเดิม เช่น การเล่นหมากเก็บ(โอะเทะดะมะ) หมากล้อม(โกะ) หมากรุก(โชงิ) และการพับกระดาษ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ในวันเปิดงานคือ วันที่ 22 มิถุนายน  และทุกๆ วันหยุดเสาร์-อาทิตย์ตลอดการจัดงาน (วันที่ 23 - 24 มิถุนายน และวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม) 2. การแสดงแนะนำศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยกลุ่มคนไทยในเชียงใหม่ เช่น การตีกลองไทโคะ คาราเต้ เคนโดะ และ  ไอคิโดะ ในช่วงเย็นวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561 3. การออกร้านของหอการค้าเมืองโอบิฮิโระ จังหวัดฮอกไกโด ที่จะนำผลิตภัณฑ์จากฮอกไกโดมาจัดแสดงพร้อมให้ลองชิมและจำหน่าย ส่วนด้านนอกอาคารจะมีซุ้มจำหน่ายอาหารโดยร้านอาหารทั้งของไทยและญี่ปุ่น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสนุกสนานไปกับการลิ้มลองเมนูที่หลากหลายของอาหารญี่ปุ่น สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่และคณะผู้จัดงาน ใคร่ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมงาน ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นในด้านต่างๆ